نفی فضیلت ابی بکر بلکه اثبات رذیلت او در آیه غار

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • سلام ضمن تشکر از مباحث بسیار دقیق و جالب تان
    داشتم از بحث آیه غار استفاده می کردم که موقع نماز شد موقت ویدئو را قطع و سیستم را استند بای کردم و مجددا که وارد شدم ویدئو برای بنده باز نمی شود

هميارى شبكه

آرشیف

Hide picture