بدعت تراويح 8: ابطال خوف افتراض تراويح دليل سوم تا هفتم

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • در ایران بعد از رفتن شبکه های جم به ماهواره یاه ست ، دیگه کسی ماهواره هاتبرد یا تلست نداره، شبکه رو ببرید ماهواره یاه ست،تشکر

  • درود بر سرورم اللهیاری،
    قربان شهامت، دلاوری، علم و حب اهل بیت شما.
    من یکی از سادات ولایت غزنی افغانستان هستم و در کشور استرالیا زنده گی میکنم و میخواهم برنامه های زنده ای شما را نگاه بکنم. لطف کنید و وقت نشر برنامه های تانرا برایم بفرستید.
    همچنان میخواهم برای شبکه کمک مالی بکنم تا مولایم حضرت صاحب عصر و لزمان از من خشنود باشد. لطف کنید طرز کمک را تشریح بدهید.
    ممنون

هميارى شبكه

آرشیف