بدعت تراويح 5: بيان تفصيلى دليل ششم تا دهم

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • با عرض سلام
  در مورد شکل گرفتن زمین و همه کهکشانهای جهان:
  میلیاردها سال ذرات و ماده ها بر اساس جاذبه تشکیل شدند و در مقابلش پاد ماده ها تشکیل شدند که خیلی از ماده ها رو از بین بردند و عالم کنونی حاصل فقط چهاردرصد کل عالمی که بوجود آمده که 96 درصد آن نابود شده که فقط بر اساس قوانین طبیعت جهان و نیروهای طبیعی بوده و اثری از یک طرح هوشمندانه بر پایه نظم و ترتیب نمیتوان پیدا کرد.
  برای درک بهتریک مثال ساده: یک الماس ساده مصنوعی ساخت انسان با فرآیندی طی چهار روز با اعمال دما و فشارهای بالا بر گرافیت بدست می آیند. ولی در طبیعت، گرافیت موجود در زیر لایه های پوسته زمین در اثر فشار سنگینی کوههای عظیم و دمای فوق العاده مواد مذاب در مناطق آتشفشانی موجب تشکیل طبیعی الماس در زیر زمین در طی میلیونها سال در دل زمین به مقدار بسیار جزیی انجام می شود.
  آیا طبیعت با هدف تولید الماس کوههای سنگی و مواد آتشفشان را یکجا جمع کرده؟ خیر، در واقع بدون هدف تولید الماس تصادفی یکجا جمع شدند.
  و همینطور ایجاد یک سلول حیات از تجمع اسیدهای آمینه به طور تصادفی در دل دریا، در طی سه میلیارد سال زمان دور از انتظار نیست. زمانی بیش از هزار نسل تولید طبیعی الماس.
  در واقع طراح هوشمندانه نیاز به زمان طولانی ندارد.
  مسایل علمی جهان کنونی فاصله زیادی با فلسفه های کهن باستان که اکثرا ریشه در فلسفه یونان باستان دارد که البته ادیان متاثر از اینها می باشند.

هميارى شبكه

آرشیف